A kosár üres - Összesen 0 Ft    Fizetés

Garancia információk és ügyintézés

 
TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
 

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Amennyiben a termék csomagolásán a gyártó ennél hosszabb időt tüntet fel, úgy a jótállási idő a gyártó által közölt időtartamra érvényes. Feltételekhez kötött extra jótállási idő esetén a feltételek be nem tartásából elveszett extra garanciaidő miatt a Forgalmazó nem tehető felelőssé!
A vásárlót megillető jogok:
A Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959 évi IV. törvény 306-310§-ban, valamint a 49/2003. GKM rendeletben és a 151/2003. évi kormányrendeletben szereplő jogok illetik meg.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
-    szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
-    rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
-    helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
-    elemi kár, természeti csapás
okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
-    elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
-     ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A fenti kategóriába nem tartozó termék oda és vissza szállítása és annak költségei a vevőt terhelik!

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti. A fogyasztó javítási igényével a gyártói garancialevélen szereplő elérhetőségekhez is fordulhat
Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:
Vita esetén a felek kérhetnek egy független minőségvizsgáló szervtől szakvéleményt, mely a kérelmező részére térítésköteles. További vita esetén a vásárló az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.
A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.  A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Cégünk minden eladott tartós fogyasztási cikk mellé a gyártói garancia jegy mellé, vagy attól függetlenül, saját garanciajegyet is ad, így megfelelve a Magyarországon hatályos rendeleteknek.

 

Új szolgáltatásunk a Garanciafutár szolgáltatás:
 

Feláras, külön díjazásért vehető igénybe. A díja 3000 Ft / ügyintézés.
Azoknak ajánljuk, akik nem tudnak vagy nem akarnak kimozdulni otthonuk kényelméből.
A szolgáltatás megrendelése esetén előre egyeztetett napon Futárt küldünk a hibás termékért, majd a hiba kijavítását követően a terméket ugyanezen futárszolgálattal visszaküldjük.
A szolgáltatásról számla készül és fizetni csak a kijavított vagy cserélt termék kézbesítésekor kell.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek garanciális ügyintézésére a Garanciafutár szolgáltatást nem lehet alkalmazni, ezekben az esetekben cégünk gondoskodik a helyszíni javításról vagy az el és visszaszállításról.


Azok akik nem veszik igénybe a Garanciafutár szolgáltatást és hibás termékük nem tartozik a "rögzített bekötésű, vagy 10kg.-nál súlyosabb" kategóriába, a hibás terméket saját költségükön kell eljuttatniuk cégünkhöz vagy a garanciajegyen szereplő szervizbe.
Amennyiben cégünkhöz küldik a terméket, úgy azt a garanciális ügyintézést követően üzletünkben adjuk át vevőnknek.
Ha nem tudnak eljönni üzletünkbe, úgy kérhetik a termék kiszállítását. A szállítást kizárólag Futárszolgálattal végezzük, melynek díja 1500 Ft.
Postai úton nem áll módunkban termékeket kézbesíteni!


A garanciális ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Számla (másolat is jó)

Garanciajegy eredeti példánya

Nem személyesen intézett garanciaigény esetén írásban a bejelentő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

Hiba leírása és a garanciális igény megjelölése írásban

 

 

GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTŐ
 
A lenti igénylőlap kitöltése nem kötelező, célunk megkönnyíteni az ügyintézést. Garanciális ügyintézésre a termékeket fogadjuk személyesen nyitvatartási időben, postai úton nem utánvétes csomagban, vagy bármilyen biztonságos módon.
Név(*)
Please type your full name.

E-mail cím(*)
Invalid email address.

Cím (*)
Invalid Input

Telefonszám (*)
Invalid Input

Termék megnevezése(*)
Invalid Input

Pl. a számlán is szerepel

Vásárlás dátuma(*)

Nem adott meg értéket

Számla sorszáma
Invalid Input

A számla jobb oldalán a vevő adatok alatt található

Garancialevelet kapott?(*)
Invalid Input

Ha van garancialevele azt minden esetben eredetiben kérjük mellékelni!
Hiba leírása (*)
Invalid Input

Garancia igény (*)
Invalid Input

Garanciafutár(*)
Invalid Input

Garanciafutár szolgáltatás díja 3000 Ft
Kérjük, nézze át az adatokat és ha minden adat rendben van töltse ki az üres mezőt a képben található karakterekkel és kattintson a "KÜLDÉS" gombra!
(*)

Invalid Input

×

A weboldalunk a megfelelő felhasználói élmény biztosítása és a webáruház funkciók miatt sütiket (cookie) használ. Az oldal további használatával elfogadja ezek használatát.